เว็บไซต์ศูนย์ปรองดอง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

จังหวัดนครปฐมจัดงานมหกรรมสร้างความปรองดองสามานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             จังหวัดนครปฐมจัดงานมหกรรมการสร้างความปรองดองสามานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ นครปฐม ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี

             วันที่ 8 สิงหาคม 2557 นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการสร้างความปรองดองสามานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ นครปฐม ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี ณ บริเวณซุ้มพุทธมามกะ และลานน้ำพุด้านทิศเหนือ องค์พระปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยกรมการสัตว์ทหารบก ร่วมกับจังหวัดนครปฐม และหน่วยงานราชการต่างๆ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2557 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมได้มีความรักความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ยิ่งขึ้น และได้รับความบันเทิงโดยมีกิจกรรมที่จะจัดแสดงเป็นสื่อกลาง อีกทั้งเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของ คสช. ในเรื่องการปรองดองสมานฉันท์ ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ให้แสดงออกในเรื่องการปรองดองสมานฉันท์

             จากนั้น นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย พลตรีชาติชาย อ่อนน่วม เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม ร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา และเพลงคืนความสุขให้ประเทศไทย พร้อมร่วมกันปล่อยลูกโป่งสีธงชาติไทยบริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการปรองดองสมานฉันท์ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

             สำหรับกิจกรรมภายในงานมหกรรมการสร้างความปรองดองสามานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ ประกอบด้วย การบรรยายธรรมโดยพระธรรมปริยัติเวที ดร.เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะภาค 15 , การตำขนมจีน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวตำบลมาบแค , การแสดงดุริยางค์กองทัพบก , การแสดงทางวัฒนธรรม , การแสดงดนตรีลูกทุ่ง , การแสดงความสามารถสุนัขทหาร , การบริการทางการแพทย์เคลื่อนที่ , การบริการทางการสัตว์แพทย์เคลื่อนที่ , การแสดงรถม้า , การบริการตัดผม , การบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า , คลินิกการเกษตร , นิทรรศการและสาธิตของหน่วยงานต่าง ๆ , การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด , สินค้า OTOP และสินค้าราคาถูกจากโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย ประชาชนที่มาร่วมงานต่างได้รับความสนุกสนานและมีความสุขเป็นอย่างยิ่ง