เว็บไซต์ศูนย์ปรองดอง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

งานเทกระจาดคืนความสุขให้ประชาชน

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

27 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.30 น. นายธนน เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายวิสิษฎ์ พวงเพชร นายอำเภอปากเกร็ด ร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด นำโดย ร้านอาหารไก่ทอง บริษัทสิงห์คอร์เปอร์เรชั่น บริษัทเบทาโกร ธนาคารไทยพานิชย์ ฯลฯ ร่วมพิธีทำบุญ เทกระจาด เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส จากชุมชนต่างๆ ในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด เพื่อเป็นการคืนความสุขให้กับคนในชาติที่เป็นการดำเนินการโดยภาคเอกชน โดยดำเนินการ ณ ชุมชนหน้าหมู่บ้านศุภารมย์ ตำบลปากเกร็ด สร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนผู้มาร่วมงเป็นอย่างดี มีผู้มาร่วมงานประมาณ 800 คน

non1    non2

พิมพ์

งานรณรงค์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและถ่ายทอดการผลิตข้าวคืนความสุขให้ชาวนา

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

10570503 661158843973513 8320010155666714002 n

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 57  นายครองศักดิ์ สงรักษา พร้อมเจ้าหน้าที่ สนง.กษ.ปท. ร่วมงานรณรงค์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและถ่ายทอดการผลิตข้าวคืนความสุขให้ชาวนา ภายใต้โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2557/58 ณ รร.วัดป่างิ้ว ต.บ้านงิ้ว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ซึ่งมี สนง.เกษตรจังหวัดปทุมธานีเป็นเจ้าภาพจัดงาน พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดปทุมธานีร่วมออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชนอย่างพร้อมเพรียง. โดยมีนายวินชัย อุยางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

พิมพ์

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์นำบริการภาครัฐสู่ประชาชน “ สุพรรณมุ่งมั่นสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน “

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านท่าเสด็จ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์นำบริการภาครัฐ สู่ประชาชน “ สุพรรณมุ่งมั่นสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน โดยได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ที่มีรายได้น้อย และคนชรา และได้มอบข้าวสารเป็นอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเสด็จ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรี และหน่วยงานทหารจากจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ โดยมีนายสฤษฎิ์ น้ำค้าง นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี กล่าวให้การต้อนรับ

ด้วยผู้อำนวยการ กอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าคณะทำงาน ศปป.กอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เห็นชอบให้จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ นำบริการภาครัฐสู่ประชาชน “ สุพรรณมุ่งมั่นสู่ สันติสุขอย่างยั่งยืน “ ขึ้น ก็เพื่อนำแนวทางเจตนารมณ์ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและประชาชน รวบรวมความคิดเห็นของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย เพื่อนำมาสรุป วิเคราะห์ กำหนดเป็นแนวทาง ( Road Map ) ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ในพื้นที่ เพื่อทำให้ชุมชนเกิดความมั่นคงและมีความสุขอย่างยั่งยืน ภายในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้จัดหน่วยบริการประชาชน อาทิเช่น ทำบัตรประชาชน ตัดผมฟรี ตรวจรักษาโรคต่างๆแก่คนชรา และผู้สูงอายุ จำหน่ายสินค้าราคาถูก และมีหน่วยงานราชการอีกมากมายที่มาให้บริการประชาชนในครั้งนี้

ดูภาพกิจกรรมได้ที่ http://ewt.prd.go.th/ewt/prsuphanburi/ewt_news.php?nid=442&filename=indexnew