เว็บไซต์ศูนย์ปรองดอง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดทำเว็บไซต์ "คสช.คืนความสุขให้กับประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา" เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานจังหวัด

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

yutyaจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทำเว็บไซต์ “คสช.คืนความสุขให้ประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ข่าวสาร ภาพกิจกรรม ผ่านเว็บไซต์จังหวัด  โดยได้รวบรวมประกาศ/คำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อธิบายเหตุผลของการเข้ายึดอำนาจ ROAD MAP ของคสช.และกระทรวงมหาดไทย

เว็บไซต์ http://www.ayutthaya.go.th/National%20Council%20for%20Peace%20and%20Order/index.htm

พิมพ์

จังหวัดชุมพรให้บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวกว่า 6,800 รายแล้ว

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายชาติชาย  อุทัยพันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  เปิดเผยว่า  ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายเร่งด่วนให้จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม – 21 สิงหาคม 2557     เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตทำงานชั่วคราวให้แก่คนต่างด้าวและ จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ พม่า ลาว และกัมพูชา มีหน่วยงานมาร่วมให้บริการ ประกอบด้วย ที่ทำการปกครองจังหวัด จัดทำแบบ         ทร.38/1  สำนักงานจัดหางานจังหวัด พิจารณาอนุญาตทำงาน  โรงพยาบาล ตรวจสุขภาพ รับประกันสุขภาพ  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจังหวัดชุมพรจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดชุมพร ณ ชั้นล่างบริเวณหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวอีกว่า ผลการดำเนินงานของศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 22-29 กรกฎาคม 2557 รวม 8 วัน ดำเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามแล้ว จำนวน 6,844 คน และคาดว่า    จะมีนายจ้าง/สถานประกอบการทยอยนำแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก จังหวัดชุมพร                     จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการนำแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา              ที่ยังมิได้จดทะเบียนขออนุญาตทำงาน มายื่นเรื่องขอจดทะเบียนให้แรงงานต่างด้าวด้วยตนเอง ซึ่งมีค่าใช้จ่าย     ในการดำเนินการรวมทั้งสิ้นรายละ 1,305 บาท และอย่าได้หลงชื่อคำแอบอ้างรับจ้างจดทะเบียนของบุคคล     ที่จะมาช่วยดำเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแทน ซึ่งอาจเรียกค่าใช้จ่ายในอัตราที่สูงกว่าทางราชการกำหนด และอาจสูญเสียเงินฟรี  ขณะนี้ทางศูนย์บริการฯ จังหวัดชุมพร ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการ   แก่ผู้มาขอจดทะเบียนโดยเน้นการปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว ลดขั้นตอน โปร่งใส และจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว   ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชุมพรอย่างแท้จริง

สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนให้มาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางาน    จังหวัดชุมพร เพื่อจะได้นัดหมายต่อไป หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ได้สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร เลขที่ 87 หมู่ที่ 1 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โทรศัพท์ 0-7750-4364-5         

*****************************

พัชราภรณ์ ชุมสุข /ข่าว

ส.ปชส.ชุมพร

30 กรกฎาคม 2557

พิมพ์

จ.กาฬสินธุ์ ลงนาม MOU กับ 6 หน่วยงานป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงนาม MOU กับ 6 หน่วยงาน ร่วมกันป้องกัน และสร้างเครือข่ายรักษาป่า ไม่ให้มีการบุกรุกขยายพื้นที่ออกไปอีก ตลอดจนการฟื้นฟูปลูกป่าให้กลับมาคืนสภาพดังเดิมตามนโยบายของ คสช.

 
       เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.อ.จักรพงษ์ กระจางพุ่ม รองกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์, พล.ต.ต.มนธน ทิพย์จันทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายพิชญะ ยั่งยืน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) และนายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอสามชัย เพื่อดำเนินการป้องกันรักษาป่าตลอดจนการฟื้นฟูพื้นที่ที่ถูกบุกรุก ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนและกำหนดเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่าง เป็นรูปธรรม โดยมี พ.อ.ฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นสักขีพยาน
 
        นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือกับ 6 หน่วยงานในครั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจน การยึดคืนผืนป่าและฟื้นฟูพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีการบุกรุก แผ้วถาง ด้วยการบูรณาการทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเจ้าของพื้นที่คือฝ่ายปกครอง นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ในส่วนของอำเภอสามชัย จะเป็นพื้นที่นำร่อง เราได้มีการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งศาลที่คดีสิ้นสุด ซึ่งจะได้กำหนดแนวทางจัดการพื้นที่เหล่านี้จะทำอย่างไร ปกป้อง ไม่ให้ผู้ที่บุกรุกหวนกลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่ง ส่วนหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีราษฎรบุกรุก ถือครอง ทำมาหากิน ต้องป้องกันมิให้มีการขยายพื้นที่การบุกรุก ให้หยุดอยู่แค่นั้นเอง สำหรับพื้นที่อำเภอคำม่วง เราก็จะใช้มาตรการเดียวกันกับที่อำเภอสามชัยยึดคืนพื้นที่ป่า
0730 1