เว็บไซต์ศูนย์ปรองดอง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

จังหวัดพะเยา ร่วมกับ จังหวัดทหารบกพะเยา ตรวจความพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2557

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันพฤหัสบดีที่ 31 ก.ค.57 ที่สนามกีฬากรมทหารราบที่ 17 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช  นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพะเยา ได้ร่วมตรวจความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2557 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดพะเยา ตลอดจนการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัย รวมทั้งการประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีทหาร ตำรวจ ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครในพื้นที่จังหวัดพะเยา ได้นำอุปกรณ์เครื่องมือ และกำลังพลเข้าร่วมในการตรวจความพร้อมฯ ในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นจำนวน 500 นาย

พิมพ์

จังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียมจัดงาน “ดนตรีในสวน เพลงรัก เพลงสนุก คืนความสุขให้ชาวกาฬสินธุ์” ๗ - ๑๑ สิงหาคม

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

        วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.อ.จิรันตน์กฤษณ์ เหลืองจินดา เสนาธิการ กองกำลังรักษาความสงบ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม เตรียมการจัดงาน "ดนตรีในสวน เพลงรัก เพลงสนุก คืนความสุขให้ชาวกาฬสินธุ์” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น เป็นต้นไป ณ สวนสาธารณะกุดน้ำกิน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
        พ.อ.จิรันตน์กฤษณ์ เหลืองจินดา เสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ดนตรี เป็นกิจกรรมนันทนาการที่มีอยู่ควบคู่กับสังคมไทยมายาวนาน เพราะดนตรีมีประโยชน์สามารถเสริมสร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลาย และก่อให้เกิดความสุขขึ้นได้ทั้งต่อตนเองและต่อสังคม ดังนั้นจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ กองกำลังรักษาความสงบ จังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้กำหนดจัดงาน "ดนตรีในสวน เพลงรัก เพลงสนุก คืนความสุขให้ชาวกาฬสินธุ์” ขึ้น โดยมีส่วนราชการ สถานศึกษาและองค์กรเอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมและมีกำหนดการ ดังนี้
          วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีเปิดงาน "ดนตรีในสวน เพลงรัก เพลงสนุก คืนความสุขให้ชาวกาฬสินธุ์” โดย นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมทุกภาคส่วน ร่วมร้องเพลง "สุขกันเถอะเรา” ตามด้วยการแสดงวงดนตรีสากล จากวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ , การแสดงจาก ชมรมคนกาฬสินธุ์รักในหลวง , วงแจ๊ส จากโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ , การแสดงเต้นบาสโลบ จากชุมชนคุ้มโรงเลื่อย
          วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น.เป็นต้นไป ชมการแสดงวงดนตรี จากกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดกาฬสินธุ์และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด กาฬสินธุ์ , วงดนตรีพื้นบ้าน จากวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ , และวงออฟฟิศ บาร์
          วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น.เป็นต้นไป ชมการแสดงวงดนตรี จากโรงเรียนเทศบาล ๑ ,คอปเวอร์แด๊น จากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ , การแสดงวงดนตรีสากล จากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย , และ วงออฟฟิศ บาร์
          วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น.เป็นต้นไป ชมการแสดงวงดนตรี จากโรงเรียนเทศบาล ๒ , การแสดงมายากล จากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ , การแสดงวงดนตรีสากล จากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย และ วงออฟฟิศ บาร์
          วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น.เป็นต้นไป ชมการแสดงวงดนตรี จากหลากหลายสถาบัน
          สำหรับ การจัด "ดนตรีในสวน เพลงรัก เพลงสนุก คืนความสุขให้ชาวกาฬสินธุ์” ในครั้งนี้ เปิดให้ชมฟรี ทุกวัน

0804 4 2

0804 4 3

       

พิมพ์

จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม “เดินหน้าประเทศไทย คืนความสุขให้คนในชาติ”

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันศุกร์ที่ 25 ก.ค.57 ที่บริเวณข่วงวัฒนธรรมริมกว๊านพะเยา นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม“เดินหน้าประเทศไทย คืนความสุขให้คนในชาติ” เพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชนชาวพะเยา รวมทั้งส่งเสริมบรรยากาศการปรองดองสมานฉันท์ เป็นไปตามนโยบายของ คสช.ในการคืนความสุขให้แก่คนในชาติ โดยภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าราคาถูก ทั้งผัก ผลไม้ ไข่ไก่ เนื้อหมู น้ำมันพืช , การแสดงของนักเรียน นักศึกษา , การแสดงดนตรีจาก เจ้าหน้าที่ทหารจังหวัดทหารบกพะเยา , การจัดกิจกรรมคืนความสุขของหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัด ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก สำหรับการจัดกิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชนในครั้งต่อไปจะจัดในศุกร์ที่ 1 , 8 สิงหาคม 2557 และวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 18.00 - 21.00 น. ที่บริเวณข่วงวัฒนธรรมริมกว๊านพะเยา จึงขอเชิญชวน ทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว