เว็บไซต์ศูนย์ปรองดอง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

จังหวัดตาก จัดแสดงทหารย้อนยุคสมัยกรุงธนบุรี สนองยุทธศาสตร์ "คืนวัฒนธรรม" และจำหน่ายสินค้าลดค่าครองชีพคืนความสุขให้ประชาชนครั้งที่ ๒

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๙ น. นายสมชัยฐ์  หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกตาก และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีบวงสรวงจัดแสดงทหารแต่งกายย้อนยุคสมัยกรุงธนบุรี สนองยุทธศาสตร์ "คืนวัฒนธรรม" ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และร่วมชมตลาดจำหน่ายสินค้าลดค่าครองชีพคืนความสุขให้ประชาชน ครั้งที่ ๒ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่ประชาชนฯ

พิมพ์

จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม "เดินหน้าประเทศไทย คืนความสุขให้คนในชาติ" ครั้งที่ 3

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันศุกร์ที่ 1 ส.ค.57 ที่ บริเวณข่วงวัฒนธรรมริมกว๊านพะเยา นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม“เดินหน้าประเทศไทย คืนความสุขให้คนในชาติ” ครั้งที่ 3 เพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชนชาวพะเยา รวมทั้งส่งเสริมบรรยากาศการปรองดองสมานฉันท์ เป็นไปตามนโยบายของ คสช.ในการคืนความสุขให้แก่คนในชาติ โดยภายในงานมีการแสดงวัฒนธรรม ประเพณีและความสามารถของนักเรียน นักศึกษา , การแสดงดนตรีจาก เจ้าหน้าที่ทหารจังหวัดทหารบกพะเยา กรมทหารราบที่ 17 , การจัดกิจกรรมคืนความสุขของหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัด , การจำหน่ายสินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียงของจังหวัด , การจำหน่ายสินค้าธงฟ้า เครื่องอุปโภค บริโภค เช่น ไข่ไก่ เนื้อหมู น้ำมันพืช ผักปลอดสารพิษ และการจำหน่ายลำไยคุณภาพของจังหวัดพะเยา
สำหรับการจัดกิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชนจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันศุกร์ ซึ่งในครั้งต่อไปจะจัดในศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 และวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 18.00 - 21.00 น. ที่บริเวณข่วงวัฒนธรรมริมกว๊านพะเยา พร้อมกันนี้จึงขอเชิญชวน ทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

พิมพ์

จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในงาน “ภูเก็ต ใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์” ในระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ถนนถลาง อำเภอเมืองภูเก็ต นายไมตรี  อินทุสุต  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานใน“พิธีทำบุญตักบาตรเมืองภูเก็ต”โดยมีพระสงฆ์ รวม ๙๙ รูป เนื่องในงาน“ภูเก็ต ใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์” โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พลเรือน  ทหาร ตำรวจ สมาชิกเหล่ากาชาด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า สมาคม สโมสร มูลนิธิ และประชาชนทุกหมู่เหล่า  ประมาณ ๕๐๐ คน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมการทำบุญตักบาตรซึ่งเป็นกิจกรรมทางศาสนาที่สำคัญของศาสนิกชน ใช้ถนนถลางเป็นสถานที่จัดพิธีเนื่องจากมีสถาปัตยกรรม“ชิโนโปตุกีส” ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ           และเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต