เว็บไซต์ศูนย์ปรองดอง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

จังหวัดนครปฐมมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่ดำเนินกิจกรรมด้านคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างดีเยี่ยม

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             วันที่ 29 กันยายน 2558 ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลาจังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 16 แห่ง ที่ดำเนินกิจกรรมด้านคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เป็นหน่วยงานหลักในส่วนภูมิภาค ที่รับผิดชอบการดำเนินการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมีการกระจายอำนาจและถ่ายโอนภารกิจงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่หน่วยงานด้านสาธารณสุขระดับอำเภอและท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายที่สำคัญคือ การคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้ได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และปลอดภัย ทั้งนี้ในปี 2558 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินกิจกรรมพัฒนามาตรฐานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านต่างๆ อาทิ ตลาดนัดน่าซื้อต้นแบบ ตลาดสีเขียว สถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ์ Primary GMP ต้นแบบ ร้านอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ร้านชำตัวอย่างนำร่อง ตำบลต้นแบบการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน โดยได้ดำเนินการในทุกๆอำเภอในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

พิมพ์

จังหวัดนครปฐมคัดเลือกสุขาสะอาด มาตรฐาน HAS จังหวัดนครปฐม ปี 2558

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             วันที่ 29 กันยายน 2558 ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลาจังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบโล่และเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่มีการจัดการส้วมสาธารณที่ดี ยั่งยืน สะอาดได้มาตรฐาน เป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายในการพัฒนาส้วมสาธารณะตามเกณฑ์มาตรฐาน ส้วมสาธารณ HAS ของกรมอนามัย ซึ่งครอบคลุมในเรื่องของความสะอาด ความเพียงพอ และความปลอดภัย ดำเนินการในทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้มีส้วมสะอาดน่าใช้ ถูกหลักสุขภิบาล ทั้งนี้จังหวัดนครปฐม ได้มีการคัดเลือกสุขาสะอาด มาตรฐาน HAS จังหวัดนครปฐม ปี 2558 ให้แก่หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 7 แห่ง ประกอบด้วย

             ประเภทสถานที่ราชการระดับตำบล ได้แก่ สำนักงานเทศบาลตำบลธรรมศาลา ประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองปลาไหล องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง มี 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนคลองบางกระทึก อำเภอสามพราน โรงเรียนบ้านดงเกตุ อำเภอสามพราน ประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ได้แก่สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงโชคประทิน ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน และประเภทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองจินดา อำเภอสามพราน

พิมพ์

ตำรวจภาค 7 มอบรางวัลครู D.E.A.R และ มอบรางวัลแข่งขันจับกุมยาเสพติด

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             ตำรวจภูธรภาค 7 มอบใบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ โครงการครู D.E.A.R (ประเทศไทย) และมอบรางวัลผลการระดมกวาดล้างและแข่งขันจับกุมคดียาเสพติด

             วันที่ 25 กันยายน 2558 ที่ห้องประชุมกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พลตำรวจโทวีระพงษ์ ชื่นภักดี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ โครงการครูแดร์ D.E.A.R (ประเทศไทย) และมอบรางวัลผลการระดมกวาดล้างและแข่งขันจับกุมคดียาเสพติด ของตำรวจภูธรภาค 7 โดยมี พลตำรวจตรีสุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น , พลตำรวจตรีสุรชัย ควรเดชะคุปต์ , พลตำรวจตรีพูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 และนายสุนทร วินัยบดี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7 เข้าร่วมในการมอบรางวัล

             โดยการมอบรางวัลดังกล่าว ปัจจุบัน ตำรวจภูธรภาค 7 มีครู D.E.A.R ในสังกัดจำนวน 665 คน โดยมีเป้าหมายพุ่งไปที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยจะสอนห้องเรียนละ 1 ชั่วโมง มีทั้งหมด 33 บทเรียน ใช้เวลาเรียนทั้งสิ้น 13 บทเรียน เวลาในการสอน 13 สัปดาห์ ต่อ 1 ภาคการศึกษา โดยมีจำนวนทั้งหมด 1,483 ห้องเรียน และมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 59,240 คน ซึ่งเข็มเชิดชูเกียรติที่ได้มีการมอบดังกล่าว แบ่งออกเป็น

             เข็มเชิดชูเกียรติ ระดับทองแดง มอบให้ครูตำรวจ D.E.A.R ที่ทำการสอน 100 ชั่วโมง จำนวน 134 นาย

             เข็มเชิดชูเกียรติ ระดับทองแดง มอบให้ครูตำรวจ D.E.A.R ที่ทำการสอน 150 ชั่วโมง จำนวน 80 นาย

             เข็มเชิดชูเกียรติ ระดับทองแดง มอบให้ครูตำรวจ D.E.A.R ที่ทำการสอน 200 ชั่วโมง จำนวน 160 นาย

             นอกจากนี้ ยังได้มีพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการจับกุมคดียาเสพติดทุกประเภท หมายจับในคดีค้างเก่า และหมายจับกุมใน 5 ข้อหาสำคัญ ในระหว่างวันที่ 14-31 สิงหาคม 58 โดยมีการมอบรางวัลในระดับภูธรจังหวัด อันดับ 1 ได้แก่ ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ อันดับ 2 ได้แก่ ภ.จว.นครปฐม อันดับ 3 ได้แก่ ภ.จว.สุพรรณบุรี , ระดับสถานีตำรวจภูธร อันดับ 1 ได้แก่ สภ.ด่านแม่แฉลบ อันดับ 2 ได้แก่ สภ.ธงชัย อันดับ 3 ได้แก่ สภ.บางคนที และรางวัลผลการแข่งขันจับกุมระดมกวาดล้างยาเสพติด ที่มีการจับกุมมากที่สุด อันดับ 1 ได้แก่ สภ.เมืองสมุทรสาคร อันดับ 2 ได้แก่ สภ.เมืองราชบุรี อันดับ 3 ได้แก่ สภ.เมืองนครปฐม

             พลตำรวจโทวีระพงษ์ ชื่นภักดี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับโลกที่ทุกชาติมีปัญหาและดูเหมือนมีการเร่งรัดจับกุมมากเท่าไหร่ การพยายามจำหน่ายจากผู้ค้ามากขึ้นทำให้ปัจจุบันพบว่ามีการจับกุมยาเสพติดในระดับแสนและล้านเม็ดมากขึ้น ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องมีการในรูปแบบต่างมาปรับใช้ เนื่องจากกฎหมายที่จะนำมาใช้ในการควบคุมอย่างเดียวนั้นไม่ได้ผลและตำรวจภูธรภาค 7 ก็ได้มีการนำรูปแบบมาปรับใช้ และใช้กลยุทธ์ต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาปรับตามสถานการณ์ของปัญหายาเสพติดเช่นกัน โดยทั้งโครงการ D.E.A.R และการแข่งขันการจับกุมยาเสพติดก็เป็นหนึ่งในยุทธวิธีของเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าถึงและแก้ไขปัญหานี้เช่นกัน