เว็บไซต์ศูนย์ปรองดอง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

จังหวัดนครปฐมเปิดกิจกรรม Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             จังหวัดนครปฐม เปิดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนมาร่วมปั่นจักรยานกว่า 3 พันคน

             วันที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 15.09 น. ที่ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมนำขบวนปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558

             โดยเริ่มต้นปั่นบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม ไปทางแยกหนองขาหยั่ง แยกมหาวิทยาลัยศิลปากร องค์พระปฐมเจดีย์ ถนนเทศา ถนนไร่เกาะต้นสำโรง ถนน 25 มกรา องค์พระปฐมเจดีย์ ถนนราชดำเนิน ถนนหน้าวัง แยกกั่งบ๊วย เข้าพระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 จะมีกิจกรรมลงนามถวายพระพร ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ และจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หลังจากนั้นออกจากพระราชวังสนามจันทร์ ผ่านแยกมหาวิทยาลัยศิลปากร แยกหนองขาหยั่ง เพื่อกลับไปสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดจังหวัดนครปฐม รวมระยะทาง 25.5 กิโลเมตร

             สำหรับจังหวัดนครปฐมมีประชาชนทุกสาขาอาชีพ เข้าร่วมกิจกรรม BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่ กว่า 5 พันคน จากผู้ลงทะเบียน 4,004 คน ซึ่งมีทั้งผู้ลงทะเบียนและประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้ลงทะเบียนแต่อยากเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

พิมพ์

จังหวัดนครปฐมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             พสกนิกรชาวจังหวัดนครปฐมทุกหมู่เหล่า ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558

             วันนี้ (12 สิงหาคม 2558) เวลา 19.19 น. ที่บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ฯ และกองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมกว่า 1,000 คน ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดยมีส่วนราชการต่างๆ นำพานพุ่มเงินพุ่มทอง ถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จากนั้นได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงินพุ่มทอง จุดเทียนชัยถวายพระพร และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ กล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล จบแล้วผู้ร่วมพิธีร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา ต่อด้วยการจุดพลุและดอกไม้ไฟเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ เพื่อความผาสุกของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

พิมพ์

จังหวัดนครปฐมจัดพิธีรับเสื้อพระราชทานและเข็มกลัดพระราชทานในกิจกรรม Bike For Mom

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             จังหวัดนครปฐมจัดพิธีรับเสื้อพระราชทานและเข็มกลัดพระราชทาน ในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่

             วันที่ 12 สิงหาคม 2558 ที่บริเวณซุ้มพุทธมามกะ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีรับเสื้อพระราชทานและเข็มกลัดพระราชทาน ในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 “Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่” ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่จะจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นการถึงการแสดงออกความกตัญญูกตเวที ความจงรักภักดี ด้วยทรงเห็นว่ากิจกรรมปั่นจักรยานเป็นการออกกำลังกายที่ดี อีกทั้งส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ และเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดความสามัคคีพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

             สำหรับจังหวัดนครปฐมมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ รวมทั้งสิ้น จำนวน 4,004 คน ซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเสื้อ พร้อมเข็มกลัด จำนวน 1,000 ชุด อีกทั้งพระราชทานเสื้อผู้ปฏิบัติงานพร้อมเข็มกลัด จำนวน 287 ชุด และพระราชทานเข็มกลัด จำนวน 4,004 อัน แก่ให้ประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมที่เข้าร่วมลงทะเบียนกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้