เว็บไซต์ศูนย์ปรองดอง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

จังหวัดพัทลุงจัดโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดพัทลุง

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

วันที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 13.00น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดพัทลุง ณ ที่ทำการกำนันหมู่ที่ 8 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ/ ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมด้วย

 

พิมพ์

จังหวัดพัทลุงจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เสริมสร้างความจงรักภักดี สามัคคีปรองดอง จังหวัดพัทลุง

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เสริมสร้างความจงรักภักดี สามัคคีปรองดอง จังหวัดพัทลุง
 วันที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เสริมสร้างความจงรักภักดี สามัคคีปรองดอง จังหวัดพัทลุง ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โดยมี นายนอบ คงพูน ปลัดจังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ/ข้าราชการ กรรมการเหล่ากาชาด ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

 

 

พิมพ์

จังหวัดนครปฐมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             จังหวัดนครปฐมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำเดือนตุลาคม 2558

             วันที่ 2 ตุลาคม 2558 ที่บริเวณซุ้มพุทธมามกะ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำเดือนตุลาคม 2558 โดยมีพระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยคณะสงฆ์จากวัดต่างๆ นำสวดเจริญพระพุทธมนต์ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเป็นจำนวนมาก

             ทั้งนี้จังหวัดนครปฐมกำหนดจัดขึ้น เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อีกทั้งเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างขวัญและกำลังใจให้พุทธศาสนิกชนที่เป็นพสกนิกรอยู่ภายใต้พระโพธิสมภาร ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ให้สังคมเกิดความสงบร่มเย็น และสันติสุข ด้วยการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิต ประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง ด้วยการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ