พิมพ์

จังหวัดพัทลุงจัดแข่งกีฬาสัมพันธ์และสร้างความรัก ความสามัคคี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 2558

Posted in Uncategorised

จังหวัดพัทลุง จัดแข่งกีฬาสัมพันธ์และสร้างความรัก ความสามัคคี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 255 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง วันที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 15.00 น. ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์และสร้างความรัก ความสามัคคี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 2558