เว็บไซต์ศูนย์ปรองดอง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

จังหวัดพัทลุงจัดโครงการ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด”

Posted in Uncategorised

"ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด" ณ วัดวิหารเบิก ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง

                17 ก.พ. 58 เวลา 07.00 น. ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” ณ วัดวิหารเบิก ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก