เว็บไซต์ศูนย์ปรองดอง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

จังหวัดพัทลุงจัดแข่งขันจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดประจำปี ๒๕๕๘

Posted in Uncategorised

จังหวัดพัทลุงจัดแข่งขันจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดประจำปี ๒๕๕๘ มีสมาชิกนักปั่นร่วมเดินทางกว่า ๕๐๐ คน 

          การแข่งขันแรลลี่จักรยาน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงประจำปี ๒๕๕๘ ในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ “เด็กเมืองลุงตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘  ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง  และมีกิจกรรมการแข่งขันแรลลี่จักรยานในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘  โดยมีดร.วินัย  บัวประดิษฐ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดงานและร่วมปั่นจักรยานไปกับผู้เข้าแข่งขันซึ่งมีมากกว่า ๕๐๐ คัน

          สำหรับจุดสตาร์ทอยู่บริเวณหน้าศาลาจตุรมุขพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ซึ่งพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมืองจังหวัดพัทลุง  ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นหนึ่งใน ๔ ของประเทศ ที่เรียกว่าจตุรพุทธปราการ อันมีความหมายว่าพระพุทธรูปที่เป็นปราการป้องกันอริราชศัตรูในทิศทั้ง ๔   โดยหลังออกจากจุดสตาร์ทขบวนแรลลี่ได้มุ่งหน้าไปยังหาดแสนสุขลำปำ  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพัทลุง มีบรรยากาศแบบทะเลสาบ ร่มรื่นด้วยทิวสนและ การจัดสถานที่อย่างสวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อนของผู้มาเยือน  จากนั้นจึงออกเดินทางต่อไปยังทะเลน้อยตามเส้นทางถนนเลียบชายฝั่งทะเลสาบ  ผ่านวัดป่าลิไลย์  ผ่านสะพานปากประซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดั่งในเรื่องของยอยักษ์ และการถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นในดงยอที่สวยงาม, ผ่านสวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้, วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ,และเข้าสู่เขตห้ามสัตว์ล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดพัทลุง ซึ่งนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปจะรู้จักในนามของอุทยานนกน้ำทะเลน้อย  เป็นพื้นที่ชุมน้ำโลกลำดับ ๑ ของประเทศไทยที่มีความหลากหลายทางชีวิภาพสูงมาก  ซึ่งทุกปีจังหวัดพัทลุงจะจัดงานเทศกาลล่องเรือและนกทะเลน้อยขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน  เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้สัมผัสกับความงดงามของทะเลบัว และนกน้ำนานาชนิดที่อพยพหนีหนาวมาจากคาบสมุทรไซบีเรียและพื้นที่อื่น ๆ ของโลกนับล้านตัว

          จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังวัดบ้านสวน ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านพุทธาคมในสายของวัดเขาอ้อ  เพื่อสักการะพระบรมสารีริกธาตุ  จากนั้นได้เดินทางต่อไปที่ตำบลชัยบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองของจังหวัดพัทลุงในยุคแรก ๆ  มีสถานที่สำคัญ ๆ อย่างเสาหลักเมืองชัยบุรี  วัดแจ้งหรือวัดคอกวัว  วัดเขาเมืองเก่า วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี เป็นต้น ก่อนจะเดินทางกลับเข้าตัวเมืองผ่านตำบลปรางหมู่อำเภอเมืองพัทลุง เข้าสู่ถนนไชยบุรีและถึงจุดเส้นชัยบริเวณศาลากลางจังหวัดพัทลุง

          ทั้งนี้การแข่งแรลลี่จักรยานครั้งนี้  ทำให้นักปั่นจักรยานซึ่งมาจากทุกอำเภอในจังหวัดพัทลุง และนักปั่นจักรยานจากจังหวัดใกล้เคียง ทั้งจังหวัดตรัง สงขลา นครศรีธรรมราช และจังหวัดสตูล ได้ชมบรรยากาศความสวยงามของเมืองสีเขียว ในจังหวัดพัทลุง  และร่วมรณรงค์ให้ประชาชนได้หันมาใช้รถจักรยานในการเดินทางเพื่อลดมลพิษทางอากาศด้วย