เว็บไซต์ศูนย์ปรองดอง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

จังหวัดเลยจัดกิจกรรมโครงการ"คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข"

Posted in Uncategorised

วันที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น. จังหวัดเลยได้จัดกิจกรรมโครงการ"คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข" 
ณ วัดศรีสุทธาวาส(วัดเลยหลง) 
พื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันปิยะมหาราช โดยนายวิโรจน์ จิระรังสรรค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย 
ผบ.จทบ.เลย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ
ทหาร ตำรวจ และทุกภาคส่วนได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้