เว็บไซต์ศูนย์ปรองดอง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

กปภ. สาขาพยัคฆภูมิพิสัย มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.

Posted in Uncategorised

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยัคฆภูมิพิสัย มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 200 ขวด แก่สถานีตำรวจภูธรพยัคฆภูมิพิสัย เพื่อใช้สนับสนุนในกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมตำรวจ ประจำปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ณ สถานีตำรวจภูธรพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม