เว็บไซต์ศูนย์ปรองดอง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

จังหวัดชุมพรจัดงานเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และคืนความสุขให้ประชาชน

Posted in Uncategorised

จังหวัดชุมพรจัดงานเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และคืนความสุขให้ประชาชน

          จังหวัดชุมพรจัดคอนเสิร์ตทุ่งแสนสุข ในงานเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และคืนความสุขให้กับประชาชนจังหวัดชุมพร ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน พร้อมกับร่วมขับร้องเพลง สรรเสริญพระบารมี, เพลงสดุดีมหาราชา และเพลงคืนความสุขให้ประเทศไทย เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และความสามัคคีความปรองดองสมานฉันท์ของชาวจังหวัดชุมพร
        นายชาติชาย อุทัยพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า จังหวัดชุมพรจัดงานเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และคืนความสุขให้กับประชาชนจังหวัดชุมพร ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีพี่น้องประชาชน ส่วนราชการ เอกชน ในจังหวัดชุมพรร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมพลังในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ต่อชาวจังหวัดชุมพร ซึ่งชาวจังหวัดชุมพรต่างภูมิใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดมา  

 

 

 

          ซึ่งการจัดงานดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และคืนความสุขให้กับคนในชาติ  ตามเจตนารมณ์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น กิจกรรมแสดง      พระราชกรณียกิจของพระเจ้าอยู่หัว การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การรับบริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร การแสดงศิลปวัฒนธรรม การออกบูทแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด OTOP การออกบูท      ให้คำปรึกษาเรื่องการประนอมหนี้ และกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ต ทุ่งแสนสุข  และอีกมากมาย