เว็บไซต์ศูนย์ปรองดอง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

จังหวัดพัทลุงจัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์"ผู้ว่าฯพาเข้าวัด"

Posted in Uncategorised

วันที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 07.30น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ดร.วินัย  บัวประดิษฐ์ เป็นประธานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ผู้ว่าฯพาเข้าวัด จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ วัดเขาป้าเจ้ ม.4 ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ/ข้าราชการ, ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

 

..

พิมพ์

จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมกิจกรรมผู้ว่าพบปะผู้นำศาสนาและประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลาม

Posted in Uncategorised

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ดร.วินัย  บัวประดิษฐ์ ได้ไปพบปะเยี่ยมเยียนผู้นำศาสนาและประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม ในเดือนรอมฎอน ประจำปี 2558 ณ. มัสยิดดารู้ลอิสลาม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เวลา 18.00 น.

พิมพ์

กิจกรรมลงทะเบียนรับสมัคร Bike for MOM

Posted in Uncategorised

จังหวัดพัทลุงได้จัดกิจกรรมลงทะเบียนรับสมัคร Bike for MOM โดยมีนายสุรินทร์ เพชรสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดรับลงทะเบียน เวลา 8.45 น. ณ ห้องประชุมอิรวดี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง โดยมีผู้เข้าร่วมลงทะเบียนประมาณ 300 คน