เว็บไซต์ศูนย์ปรองดอง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

จังหวัดพัทลุงจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เสริมสร้างความจงรักภักดี สามัคคีปรองดอง จังหวัดพัทลุง

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เสริมสร้างความจงรักภักดี สามัคคีปรองดอง จังหวัดพัทลุง
 วันที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เสริมสร้างความจงรักภักดี สามัคคีปรองดอง จังหวัดพัทลุง ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โดยมี นายนอบ คงพูน ปลัดจังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ/ข้าราชการ กรรมการเหล่ากาชาด ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง