เว็บไซต์ศูนย์ปรองดอง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

กรมการสัตว์ทหารบก จัดพิธีส่งกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             กรมการสัตว์ทหารบก (ค่ายทองฑีฆายุ) จังหวัดนครปฐม จัดพิธีส่งกำลังพลพร้อม สุนัข ลา ม้า ลงปฏิบัติหน้าที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

             วันที่ 25 กันยายน 2558 ที่บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ พลตรีชาติชาย อ่อนน่วม เจ้ากรมการสัตว์ ทหารบก เป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลลงปฏิบัติในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2558 โดยมี นางดวงหทัย อ่อนน่วม ประธานชมรมแม่บ้านกรมการสัตว์ทหารบก นายชัยภัค สุนทรหงส์ นายอำเภอเมืองนครปฐม พันตำรวจเอกไพฑูรย์ พิทักษ์ธรรม ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม เข้าร่วมในพิธี และมี พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

             พันโทดนัย สุมานิก หัวหน้าแผนกยุทธการและการข่าว กล่าวรายงานว่า ตามที่ กรมการสัตว์ทหารบก โดยกองพันสัตว์ต่างกรมการสัตว์ทหารบก และ กองพันสุนัขทหาร ได้จัดกำลังหน่วยบรรทุกต่างๆ ในการปฏิบัติราชการสนาม ในปี 2559 จำนวน 4 แผนงานประกอบด้วย แผนงานป้องกันชายแดน แผนงานปกติแผนงานสนับสนุนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในและแผนงานอื่นๆ รวมยอดอัตรากำลังพล 553 นาย สุนัขทหาร 2541 ตัว และสัตว์ต่างๆอีก 305 ตัว จึงได้มีพิธีการจัดส่งเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังที่จะลงไปปฏิบัติหน้าที่ดังเช่นทุกปี ซึ่งได้มีการนิมนต์พรพรมเวที เจ้าคณะภาค 15 และผู้มีเกียรติและบรรดาครอบครัว รวมถึงนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ได้มาร่วมให้กำลังใจก่อนที่จะมีการลงไปปฏิบัติหน้าที่ เป็นระยะเวลา 1 ปี หมุนเวียนลงไปยังหน่วยต่างๆ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกำลังจากหน่วยต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

             ด้าน พลตรีชาติชาย อ่อนน่วม เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก กล่าวว่า กรมการสัตว์ทหารบก ได้รับมอบภารกิจจาก กองทัพบก ขึ้นสนับสนุนหน่วยกำลังรบ มายอย่างต่อเนื่องทุกปี แม้ว่าในปัจจุบันสถานการณ์ความไม่สงบจะไม่รุนแรงดังเช่นในอดีต ได้มีการกำชับว่าไม่ให้กำลังพลมีความประมาท และขอให้ตระหนักในภารกิจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด โดยเฉพาะการตรวจค้นทุ่นระเบิดและกับระเบิดในพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ ซึ่งต้องมีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งขอให้กำลังพลทุกนายมีการปฏิบัติหน้าที่ตามเป้าหมายและมีความปลอดภัยทุกนายก่อนและหลังปฏิบัติหน้าที่

             ทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นพิธี เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก ได้มอบพระเครื่องบูชาให้กับกำลังพลทุกนาย รวมถึงการเปิดให้มีการร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจจากครอบครัว และกำลังพลภายในหน่วยรวมถึงประชาชนที่มาร่วมเป็นเกียรติก่อนจะลงไปปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจดังกล่าว