เว็บไซต์ศูนย์ปรองดอง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

ที่ปรึกษา รมว.สำนักนายกรัฐมนตรีตรวจปัญหาการปล่อยน้ำเสียของโรงงานที่จังหวัดนครปฐม

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพปัญหาการปล่อยน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมที่จังหวัดนครปฐม หลังจากชาวบ้านและเกษตรกรเดินทางไปร้องเรียนนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล

             วันที่ 24 กันยายน 2558 นายกมล สุขสมบูรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพปัญหาน้ำเน่าเสียบริเวณพื้นที่ของบริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด และ บริษัท ดับเบิ้ลยูจีซี จำกัด ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม หลังชาวบ้านและเกษตรกรได้เดินทางไปร้องเรียนนายกรัฐมนตรี ผ่านหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากชาวบ้านและเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากการปล่อยน้ำเสียของโรงงานดังกล่าวลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ทำให้พืชผลทางการเกษตรต่างๆ ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก และได้เรียกร้องให้บริษัทเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาการปล่อยน้ำเสียและน้ำเค็ม อีกทั้งมีการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้มีมาตรฐาน พร้อมมีคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพน้ำในระยะยาว และชดเชยค่าเสียหายทั้งหมด

             นายกมล สุขสมบูรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบในครั้งนี้ พบว่า ชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่ยังไม่มั่นใจกับระบบบำบัดน้ำเสียของทางโรงงาน เนื่องจากยังมีน้ำเสียออกมาสู่แหล่งน้ำสาธารณะเป็นระยะๆ อีกทั้งบริเวณคู คลอง มีผักตบชวา และวัชพืชขึ้นอยู่หนาแน่น อาจทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งจะได้หาแนวทางในการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการขุดลอกคู คลอง ตลอดทั้งสาย เพื่อจะได้ทราบสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาน้ำเน่าเสีย ขณะที่ทั้งสองโรงงานมีระบบบำบัดน้ำเสียที่ค่อนข้างได้มาตรฐาน มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทุกวัน และแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ โดยติดตั้งไว้บริเวณหน้าโรงงาน ซึ่งการตรวจวัดคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม ทั้งนี้จะได้นำข้อมูลทั้งหมดรายงานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระยะยาว เพื่อให้ภาคประชาชนกับภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน