เว็บไซต์ศูนย์ปรองดอง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

ผู้ตรวจฯกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจการบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมที่จังหวัดนครปฐม

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมที่จังหวัดนครปฐม เพื่อป้องกันการลักลอบปล่อยน้ำลงในแหล่งน้ำสาธารณะ และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่

             เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 นายศักดา พันธ์กล้า ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจการบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม ณ บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด และ บริษัท ดับเบิ้ลยูจีซี จำกัด ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย หลังชาวบ้านในพื้นที่ตำบลตลาดจินดา และชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านแพ้ว ตำบลหลักห้า อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับความเดือดร้อนจากการปล่อยน้ำเสียของโรงงานดังกล่าว ทำให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก จึงได้เข้าร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม และรวมตัวชุมนุมบริเวณหน้าบริษัท ฟู้ดสตาร์ เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อเรียกร้องให้บริษัทเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาการปล่อยน้ำเสียและน้ำเค็ม อีกทั้งมีการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้มีมาตรฐาน พร้อมมีคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพน้ำในระยะยาว ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย และการปล่อยน้ำลงในแหล่งน้ำสาธารณะ มีคุณภาพน้ำดีขึ้น ตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

             นายศักดา พันธ์กล้า ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานทั้งสองแห่ง มีการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามระบบและขั้นตอนที่ได้ขออนุญาตไว้อย่างถูกต้อง มีผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยก่อนหน้านี้ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่โดยรอบโรงงาน ซึ่งไม่มีการลักลอบปล่อยน้ำเสียออกช่องทางอื่น นอกจากนี้ได้ให้เจ้าตรวจสอบในภาพรวมทั้งโรงงาน ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย เก็บตัวอย่างน้ำในบ่อบำบัด และน้ำที่ปล่อยออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อนำไปวิเคราะห์ให้ได้ผลตามข้อเท็จจริง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 5 – 7 วัน หากน้ำเสียเกิดจากการกระทำของโรงงาน จะต้องถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย และหากไม่ใช่การกระทำจากโรงงาน จะต้องตรวจสอบว่ามาจากสาเหตุใด และชี้แจงให้ประชาชนได้เข้าใจ บางประเด็นมีการโต้แย้งว่าเกิดจากน้ำทะเลหนุนจากปัญหาภัยแล้ง จึงขอให้ประชาชนได้มั่นใจการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างโปร่งใส และดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย