เว็บไซต์ศูนย์ปรองดอง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

มหาวิทยาลัยมหิดล เตรียมจัดกิจกรรมลดใช้พลังงาน ชุมชนร่วมสืบสาน ปั่นจักรยานจิตอาสา

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เตรียมจัดกิจกรรม “ม.มหิดล ลดใช้พลังงาน ชุมชนร่วมสืบสาน ปั่นจักรยานจิตอาสา” เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการใช้จักรยาน และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในท้องถิ่น

             วันที่ 17 กันยายน 2558 ที่ศูนย์การค้าเซนทรัล ศาลายา จังหวัดนครปฐม นายบรรลือ สง่าจิตร ปลัดจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “ม.มหิดล ลดใช้พลังงาน ชุมชนร่วมสืบสาน ปั่นจักรยานจิตอาสา” ภายใต้ชื่อโครงการ Social Cycling: Eco town Salaya เพื่อเชิญชวนชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงใน จังหวัดนครปฐม ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมความร่วมมือลดปัญหาภาวะโลกร้อน ส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการใช้จักรยาน และยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในท้องถิ่นด้วย โดยกำหนดจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 06.00 - 12.00 น. ณ ลานด้านหน้าอาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

             นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กล่าวว่า กิจกรรมปั่นจักรยานในครั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายการสนับสนุนแนวคิด Green University ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีการพัฒนาวิทยาเขตต่างๆ รวมถึงอาคารและสิ่งปลูกสร้างอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น จึงได้มีการปรับเปลี่ยนมุมมองเป็น Eco-University และ Eco-Town ที่เน้นความสมดุลระหว่างการพัฒนาทางสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอันจะเป็นจุดขาย ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กับชุมชน ด้วยเหตุนี้การใช้จักรยานเพื่อสุขภาพของคนในชุมชนศาลายาเพื่อก่อให้เกิดอากาศปลอดสารพิษสำคัญ คือ สารคาร์บอน หรือที่เรียกว่า zero carbon จึงเป็นเป้าหมายร่วมของม.มหิดลและชุมชนศาลายา โดยมุ่งหวังให้มีการลดลง 7-10% ภายในปี 2562 นี้ กิจกรรมปั่นจักรยานจึงนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถลดการใช้พลังงาน ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และยังเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับพลเมืองได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมุ่งหวังให้เกิดกระแสการปรับพฤติกรรมให้เกิดการขับขี่อย่างปลอดภัย ใส่ใจและเคารพสิทธิซึ่งกันและกันของชาวศาลายาอีกด้วย เช่นเดียวกับแคมเปญ Share the Road (การแบ่งปันบนท้องถนน) ที่ทั่วโลกได้ตระหนัก และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการรณรงค์การใช้รถใช้ถนน ให้เกิดความเท่าเทียม และปลอดภัยแก่ผู้สัญจรไปมาบนท้องถนนได้

             สำหรับกิจกรรม ในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายนนี้ จะมีนักปั่นจิตอาสาจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล บุคคลภายนอกและชุมชนในจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประมาณ 2,000 คัน โดยแบ่งเป็น 2 เส้นทางคือ กลุ่มA ระยะทาง 33 กิโลเมตรเริ่มจากมหิดลสิทธาคาร – วัดลานตากฟ้า – เซ็นทรัลศาลายา – มหิดลสิทธาคาร และกลุ่ม B ระยะทาง 10 กิโลเมตรเริ่มจากลานหน้ามหิดลสิทธาคาร – อุทยานธรรมชาติสิริรุกชาติ – เซ็นทรัลศาลายา – มหิดลสิทธาคาร ซึ่งประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันและเวลาดังกล่าว