เว็บไซต์ศูนย์ปรองดอง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงเททองหล่อพระสังฆปรินายก “ฮุ่ยเหนิง”

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเททองหล่อพระสังฆปรินายก “ฮุ่ยเหนิง” บูรพาจารย์นิกายเซ็นรูปที่ 6 ณ มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

             วันที่ 13 กันยายน 2558 เวลา 14.14 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเททองหล่อพระสังฆปรินายก “ฮุ่ยเหนิง” บูรพาจารย์นิกายเซ็นรูปที่ 6 ณ มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ข้าราชการ คณะกรรมการจัดงาน และประชาชน เฝ้ารับเสด็จ

             จากนั้น ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ และเสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนัมสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ประธานสงฆ์ถวายศีล นายเกียรติศักดิ์ เทพผดุงพร กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ต่อจากนั้นเสด็จไปยังมณฑลพิธีเททอง ทรงหย่อนแผ่นทอง นาก เงิน ลงในเบ้าหล่อรูปเหมือนพระสังฆปรินายก “ฮุ่ยเหนิง” บูรพาจารย์นิกายเซ็นรูปที่ 6 ทรงถือสายสูตร พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา หลังจากนั้นเสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา

             โอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานของที่ระลึก แก่ผู้อุปการคุณให้การสนับสนุนมูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย จำนวน 100 ราย นางจรีพร เทพผดุงพร ถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย จำนวน 100,000 บาท และเพื่อใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย จำนวน 100,000 บาท

             สำหรับพระสังฆปรินายก “ฮุ่ยเหนิง” บูรพาจารย์นิกายเซ็นรูปที่ ปัจจุบันรูปร่างพระสังขารยังคงอยู่ในสภาพไม่เน่าเปื่อย ประดิษฐานอยู่ที่วัดเป่าหลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมอายุถึงปัจจุบันประมาณ 1,294 ปี ซึ่งมูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย ได้นำมาเป็นต้นแบบในการสร้างรูปเหมือน และจะประดิษฐานเพื่อให้พุทธศาสนิกชน ไทย-จีน ได้สักการบูชา ณ หอบูรพาจารย์ ชั้น 2

             ในส่วนของมูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย ตั้งอยู่เลขที่ 88 หมู่ 1 บ้านพริก ถนนพุทธมณฑลสาย 6 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการศึกษา และการสังคมสงเคราะห์ ก่อตั้งโดยพระวิศวภัทร มณีปัทมเกตุ รวมเนื้อที่กว่า 10 ไร่