เว็บไซต์ศูนย์ปรองดอง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์

ตำรวจภูธรภาค 7 จัดงานประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์

Posted in ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             ตำรวจภูธรภาค 7 จัดงานประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

             วันที่ 30 สิงหาคม 2558 ที่หอประชุมชุณหวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พลตำรวจโท วีรพงษ์ ชื่นภักดี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 เป็นประธานเปิดงานประกวดการอนุรักษ์ พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยตำรวจภูธรภาค 7 จัดขึ้น เพื่ออนุรักษ์พุทธศิลปะไทย อีกทั้งส่งเสริมปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนศึกษาหาความรู้ในทางพระพุทธศาสนา เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่ประชาชน ทั้งในท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป นอกจากนี้เพื่อนำรายได้เป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 7 สนับสนุนการศึกษาบุตรของข้าราชการตำรวจ ตลอดจนนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานตำรวจให้มีขีดความสามารถและประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมมากยิ่งขึ้น และกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆ

             สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ข้าราชการ พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนที่สนใจ นำพระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ ที่มีชื่อเสียงจากทั่วประเทศ เข้าร่วมการประกวดรวมทั้งสิ้น 2,702 รายการ โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่อง พระบูชาไทย นำโดย พยัพ คำพันธุ์ พร้อมด้วยบรรดาเซียนพระเครื่องชื่อดังเป็นจำนวนมาก อีกทั้งชมรมพระเครื่องท่าพระจันทร์ ชมรมผู้สื่อข่าวและช่างภาพพระเครื่อง ชมรมพระเครื่องจังหวัดนครปฐม และนักนิยมสะสมพระเครื่องทั่วประเทศ นอกจากนี้ นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมงานพร้อมศึกษาขั้นตอนการดำเนินงานในภาพรวมด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ ในพื้นที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี ในโอกาสต่อไป